حقوق خانواده

راهنمای صدور مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده

۰

فایل های راهنما و دستور العمل های صدور مجوز مراکز مشاوره در ادامه مطلب درج می شود. 

آیین نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره ازدواج
 تعریف سطوح مراکز مشاوره ازدواج 
راهنمای پر کردن فرم تقاضانامه الکترونیکی
دستور العمل  انتخاب نام مراکز مشاوره ازدواج
دستور العمل انتخاب مکان مرکز مشاوره ازدواج
   
دانلود فرم خام برگه تایید دستگاه دولتی (مختص متقاضیان حقوقی دولتی)
دانلود فرم خام درخواست متقاضی با تایید دستگاه مورد نظر (مختص متقاضیان حقوقی غیر دولتی عمومی)

لینک ثبت درخواست 

درباره من
این سایت دریچه ای است برای تعامل و ارائه مقالات و تحقیقات وتبادل اطلاعات حقوقی در زمینه حقوق خانواده
آخرین نظرات
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
پیوند ها
پیوند های روزانه
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان